Samhandling ved utskrivelse av pasienter - Gynekologisk kreftforløp 4AC v. 1.5, 22.04.2016
Transport ved utskrivelse 3. Sende melding om utskrevet pasient. Oversikt over papir og elektroniske mottakere. Tilbake 1. Sende PLO utskrivningsrapport. 2. Sende melding om utskrivningsklar pasient. Prosesskart