Plateepitel Hudkreft - Pasientinformasjon v. 1.2, 05.04.2016