MU - Forebyggende vedlikehold (FVH) påkrevd liste v. 1.8, 26.10.2020
MU_FVH_p_krevd-26_10_2020.xlsx
Oversikt over MU som er vurdert til å måtte ha forebyggende (preventivt) vedlikehold.