Funksjonsbeskrivelse saksbehandler Direkteoppgjør v. 1.1, 01.10.2015

FUNKSJONSBESKRIVELSE: SAKSBEHANDLER - DIREKTEOPPGJØR

 

Stilling: Konsulent Pasientreiser

Arbeidsområde: Direkteoppgjør

Avdeling / divisjon: Pasientreiser / Divisjon for Medisinsk Service

 

1. Organisatorisk plassering

Konsulent er underordnet avdelingssjef og rapporterer til denne.

Rådgiver direkteoppgjør har fagansvaret, og utførelse av arbeidsoppgaver avklares med denne.

 

2. Direkteoppgjør – ansvarsområde/hovedoppgaver

Konsulent deltar i avdelingens arbeidsoppgaver. Dette innebærer bl.a.:

 • Saksbehandle og utbetale krav fra leverandørene (drosje og fly).
 • Oppgjørskontroll
 • Fakturaoppfølging mot leverandørene
 • Kontere faktura i Visma
 • Viderefakturering av fristbruddreiser
 • Fakturere egenandeler ved fritt sykehusvalg
 • Rapportering av egenandeler og frikort til HELFO
 • Postmottak

        Bistå i avdelingens øvrige arbeidsoppgaver ved behov

        Sørge for å holde seg faglig oppdatert i regelverket, faglige retningslinjer samt IKT verktøyet.

        Endring i arbeidsoppgaver kan skje i.h.t. arbeidsgivers styringsrett

 

3. Kvalifikasjoner

 • Saksbehandler - Direkteoppgjør bør ha bestått 3-årig videregående skole.
 • Erfaring fra eller kompetanse innen økonomi, regnskap, saksbehandling, reiseplanlegging eller liknede virksomhet.
 • God kunnskap om Sør Rogaland (geografi, kommunikasjonsmuligheter osv.)
 • Gode allmenne datakunnskaper og erfaring i bruk av IKT-verktøy er nødvendig.
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner, være kunde og serviceorientert, samt være opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Personlig egnethet.

 

4. Samarbeidsforhold

        Yte god service til alle brukere

        Bidra til god samhandling internt og på tvers av seksjoner og avdelinger

        Bidra til god samhandling med eksterne samarbeidspartnere

 

5. Generelle bestemmelser

Ansvar for

        å følge gjeldende lover, forskrifter, avtaler og interne bestemmelser, herunder etiske retningslinjer

        å bidra til et positivt og inspirerende arbeidsfellesskap i hele avdelingen

        at aktiviteter og prioriteringer aktivt bidrar til oppnåelse av avdelingens overordnede mål

        å melde – og følge opp avvik

        å handle innenfor gitte fullmakter

        å holde seg faglig oppdatert

        å være lojal mot beslutninger vedtatt i avdelingen

        å være imøtekommende, løsningsorientert