Pasientinformasjon: Testikkel ligger ikke i pungen / Retentio testis Barn v. 1.1, 17.09.2015