PDT - Dagslysbehandling - Pasientinformasjon v. 1.7