PDT - Forbehandling med Locobase - Pasientinformasjon v. 1.6, 20.10.2021