PDT - Forbehandling med Locobase - Pasientinformasjon v. 1.9