Barsel - Observasjon av det nyfødte barnet - Pasientinformasjon v. 1.2, 29.01.2019