VIRUS Vedlikehold m2000RT

VIRUS Vedlikehold m2000RT v. 1.4, 02.03.2021

1.HENSIKT

Vedlikehold utføres for å sikre maks yteevne og lang levetid på instrumentet, og for å sikre best mulig kvalitet på analyseringen i m2000RT.

2.OMFANG

Alt vedlikehold som skal utføres på m2000RT.
Se skjema for vedlikehold VIRUS-Skjema for vedlikehold på m2000RT (Ikke tilgjengelig)

Årlig service/reparasjoner utføres av leverandør og er ikke beskrevet her.

3.DEFINISJONER:

Bakgrunnskalibrering: en kontroll på at «bakgrunnsstøyen» er under et visst nivå. Det vil alltid finnes signaler som avgis i instrumentet som f.eks. elektriske signal, plastikk som brukes, forurensing i termal blokken osv.

Kontamineringssjekk: en kontroll på at det ikke er forurensing i instrumentet som kan påvirke prøvesvarene.

Miljøkontroller: en kontroll av benker og instrumenter for å finne en eventuell forurensing der hvor reagenser og prøver håndteres.

Optisk kalibrering: Omfatter kalibrering av det optiske systemet.

4.ANSVAR:

Fagbioingeniør har ansvar for at vedlikehold utføres. Den som er satt opp på analysen kan utføre dette dersom personen har fått opplæring.

Optisk kalibrering utføres av fagbioingeniør eller service-personell.

5.BESKRIVELSE:

Vedlikeholdet må ikke utføres nøyaktig en uke/en mnd./6 mnd. etter forrige gang. Spør evt. fagbioingeniør/seksjonsleder

Det benyttes lofri klut til vedlikehold på instrumentene og bordsentrifuge

Daglig vedlikehold

Dersom «Splash Free Support Base» brukes til manuell tilsetning av amplifiseringsreagens; vaskes etter bruk 10 min. i klorhexidin, skylles i vann, sprites og lufttørkes.

 

Ukentlig vedlikehold

 • Bordsentrifugen sprites utenpå, og inni hvor PCR-platen sitter.
 • Instrument-overflaten på RT tørkes over med fuktig lofri klut (vann).
 • Sort PCR-plateholder inne i instrumentet sprites og lufttørkes.
 • «Splash Free Support Base» som brukes til å sette fra seg forseglet PCR – plate, før platen settes i m2000RT (på vent), trenger kun å sprites og lufttørkes en gang pr. uke.

 

Månedlig vedlikehold

Det månedlige vedlikeholdet er listet opp nedenfor

Kontamineringssjekk

 • Skru på RT
 • Når RT er i STOPPED, gå inn på «System», «System calibration» og velg «Contamination Check» under «Maintenance Tasks» ruten.
 • Følg instruksjonene på skjermen.
  Det benyttes sterile pipetter, destillert vann og etanol 75-95% til evt. dekontaminering.

Bakgrunnskalibrering

 • Utføres alltid etter at kontamineringssjekken er godkjent
 • RT må være i READY, trykk «Start»
 • Hent frem BACKGROUND calibration plate fra frysen.
 • Når RT er i READY, gå inn på «System» og velg «Run Background» under «Calibration Tasks» ruten. Følg instruksjonene på skjermen
 • BACKGROUND calibration platen skal være helt tint og sentrifugeres i bordsentrifugen før den settes på RT

 

Miljøkontroller

Det tas miljøkontroller (2 stk. se soner nedenfor). Gjelder alle analyser.
Prøvetaking utføres først fra «rent» område og deretter utføres prøvetaking fra «urent» område. Dette for å unngå kontaminasjon mellom områder. Miljøkontroller tas før oppstart. Bestilles manuelt på m2000sp.

Sone 1:
m2000sp og m2000rt               (Prøvetaking: m2000sp à m2000rt)
Sone 2:
Reagensbenk og Prøvebenk       (Prøvetaking: Reagensbenk à Prøvebenk)

Se skjema for vedlikehold på m2000sp VIRUS-Skjema for vedlikehold av m2000sp og renhold på PCR-post (Ikke tilgjengelig)
Resultatene påføres skjema. Miljøkontrollene skal være negative. Dersom det er positivt utslag i miljøkontrollene, meldes dette i synergi og fagbioingeniør kontaktes snarest.

 

Miljøkontroll til CT/NG/MG:
Bruk et nytt ubrukt Abbott Multicollect-rør m/tilhørende pensel (Kit). Dypp penselen godt i bufferen før «prøvetaking». Dypp gjerne penselen i bufferen mellom områder dersom penselen blir «tørr». Penselen skal være med i røret (knekkes av). Miljøkontrollen ristes sammen med de andre prøvene og settes til analysering som normalt.


Miljøkontroll til HIV/HCV/MTB:
Bruk et sterilt PCR-reaksjonsrør (plast) med 1200 µL nukleasefritt vann, og en pensel fra Abbott Multicollect – kit. Dypp penselen i vannet (nukleasefritt) før «prøvetaking». Dypp gjerne penselen mellom områder dersom penselen blir «tørr». Bland godt slik at evt. materiale fra penselen løses i vannet, press penselen mot siden av reaksjonsrøret for å presse ut overflødig vann fra penselen, kast penselen i gul smitte boks. Miljøkontrollen ristes sammen med de andre prøvene, sentrifugeres og settes til analysering som normalt.


Full Back-up
Det gjøres en full back-up (oppsett, kalibreringer osv.) en gang pr. mnd. Dette gjøres også etter kalibrering av nye lot nr. på amplifikasjonsreagens (HIV og HCV).

 • System
 • Database Management
 • Back up
 • Sett inn CD
 • Klikk start, vent
 • Klikk «Close»
 • Ta ut CD og skriv dato utpå coveret.

 

Arkivering av resultater

Arkivering av resultatene gjøres ca. annen hver måned. Skriv utpå CD-cover hvilke datoer arkiveringen gjelder for.

 

Halvårlig vedlikehold (pr. 6 mnd.)

 • Kalibrering av kurvene. Utføres ved nytt lot.nr på amplifiserings-reagens eller ved bytte av” input”-volum. Ta full back-up før og etter kalibrering av kurvene.
 • Optisk kalibrering: utføres også ved bytte av halogen-lampen. Ta full back-up før og etter optisk kalibrering. Optisk kalibrering utføres av fagbioingeniør eller
  service-personell.

6.AVVIK:

Ved større avvik fra vedlikeholdsplan skal dette meldes i synergi. Snakk først med fagbioingeniør om det kan være en årsak til dette.

7.KILDER/REFERANSER:

«Abbott m2000RT Operations Manual.»