Barsel - Observasjon av det nyfødte barnet - pasientinformasjon (Engelsk) v. 1.1, 23.08.2017