Ukjent identitet ankomst fødeavdelingene v. 1.2, 04.03.2021

Hvordan lage nødnummer i DIPS.

 

Dersom det kommer pasienter til føde poliklinikkene eller fødeavdelingene med ukjent identitet, eller mangler norsk personnummer, må det opprettes nødnummer.

 

Nødnummer skal lages for pasienter som ikke allerede er registrert i DIPS eller Folkeregister.

 

Søk alltid opp pasienten på fødselsdato og to første bokstaver i etternavn. 

Dersom dere ikke finner pasienten, må det lages nødnummer i DIPS.

IT/Kvalitetskoordinator skal ha beskjed om at nødnummer er opprettet, slik at nummeret kan kobles på riktig måte. LEGG BESKJED I INTERNKONVOLUTT.

 

Det er tre prosedyrer for oppretting av nødnummer i DIPS, følg linkene:

  • Ukjent identitet – Registrer pasient (Manglende eller helt ukjent ID) DIPS Classic Ukjent identitet - registrer pasient (Ikke tilgjengelig)

 

  • Kjent Identitet – Registrer pasient (Kjent navn, manglende fødselsnummer el. liknende) DIPS Classic Ukjent identitet - registrer pasient (Ikke tilgjengelig)

 

Ta kontakt med IT ansvarlig ved fødeavdelingen første hverdag.

 

  • Registrere pasient med utenlansk adresse DIPS Classic Registrere utenlandsk pasient (Ikke tilgjengelig)