Behandlingsplan

Behandlingsplan v. 1.1, 20.01.2016

Hensikt:

Å sikre at pasienten/pasientens foresatte, henviser/fastlege og koordinator i kommunen har oversikt over hvilket tilbud pasienten vil få fra avd. Barne- og ungdomshabilitering.

 

Omfang:

Alle pasienter som er henvist til avd. Barne –og ungdomshabilitering

 

Ansvar:

Ny henviste:

Svar på henvisning med time i første brev anses som en første behandlingsplan.

 

Senere i forløpet:

I komplekse sakermelder fagpersoner som er involvert i pasienten fra til pasientkoordinator om behovet for å få utarbeidet og sendt ut behandlingsplan. Pasientkoordinator utarbeider behandlingsplanen med utgangspunkt i F7 bildet i DIPS og konsulterer aktuelle fagpersoner dersom det er behov for ytterligere informasjon. Pasientkoordinator skal innkalles til alle drøftingsmøter vedr pasienten.

I enklere saker er det tilstrekkelig at neste avtale står beskrevet i journalnotat.

 

Ved intern drøftingsmøte skal status vedrørende behandlingsplan alltid tas opp.

 

Beskrivelse:

Behandlingsplan inneholder de konsultasjoner, enten tentative eller med fastlagt dato, som er lagt inn i F7 bildet i DIPS, hensikten med avtalene og hvilke faggrupper som skal delta i konsultasjonen.

Den enkelte fagperson er ansvarlig for at deres avtaler blir lagt inn i DIPS.

Pasientkoordinator sjekker ordlyden i disse avtalene og redigerer dem ved behov, aktuelle fagpersoner kontaktes ved behov.

Behov for å sende ut ny behandlingsplan meldes til pasientkoordinator når pasienten har vært inne til ny tverrfaglig konsultasjon på Barne –og ungdomshabiliteringen.

 

Behandlingsplanen sendes ut til pasienten, henviser/fastlege og koordinator.

 

Avvik:

Avvik begrunnes i DIPS og meldes evt. i synergi.