Mol - GeneXpert

Mol - GeneXpert v. 1.5, 10.01.2022

1. Hensikt:

Beskriver bruken av GeneXpert.

 

2. Omfang:

GeneXpert brukes til følgende analyser:

Sars-CoV-2/Influensa/RSV (Xpert Sars-CoV-2/FLU/RSV)

MRSA (NxG)

Norovirus

Tuberkolose (MTF/RIF)

Gonokokker (CT/NG)

vanA/vanB

 

 

3. Definisjoner:

F:\Seksjon for molekylær mikrobiologi\Definisjoner.doc

 

4. Ansvar:

Prosedyren utføres av molekylærbiologer og bioingeniører ved Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk, og evt andre som er opplært til å bruke instrumentet.

 

5. Beskrivelse:

5.1 Utstyr:

Kit fra Cepheid:

Xpert MRSA NxG

Xpert vanA/vanB

Xpert Norovirus

Xpert MTF/RIF Ultra  

Xpert CT/NG

Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV 

Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV Plus

 

5.2 Utførelse:

Instrumentet står i hovedsak alltid på. Skulle det være behov for å starte instrumentet: Skru på PC og GeneXpert. På/av knapp på GeneXpert finnes på baksiden av instrumentet.

 

 • Logg på PC med brukernavn Cepheid og passord som er oppgitt ved instrumentet

 • Velg «create test»

 • Skann prøveID til prøven

 • Skann barkoden på kassetten

 • Velg posisjon eller benytt den tildelte posisjonen

 • Sett kassetten i valgt modul

 • Trykk «start test»

 • Svar tid avhengig av undersøkelse se egne analyse prosedyrer

 

6. Vedlikehold:

6.1 Daglig vedlikehold (gjøres av den som kjører instrumentet)

 • Fjern brukte kassetter

 • Moduldørene skal stå i en oppreist posisjon. 

 

6.2 Ukentlig vedlikehold (gjøres av instrumentansvarlig)

 • Restart PC og instrument: Skru av PC og instrument, vent 30 sekunder før de skrues på igjen.

 

6.3 Månedlig vedlikehold (gjøres av instrumentansvarlig/oversiktsperson)

 

 • Arkivere kjøringer: Velg «Data Management» og deretter «Archive Test». Merk deretter de kjøringene det ønskes å ta backup av. Del de gjerne inn månedsvis og trykk «OK». Velg så hvor du ønsker å lagre backup-filen, eksternhard disk. Når det er gjort vil det komme spørsmål om å slette arkiverte kjøringer, dette vil vi ikke.

 

 • Vask instrumentets overflater: Bruk LTK, 75 % ethanol, lofritt papir og hansker. LTK skal virke i 5-10 min før det vaskes av med 75 % ethanol.

 

 • Vask inni alle moduler: Bruk bomullspinner eller lofritt papir med LTK på vegg, dør og «cartidge bay». La virke i 5-10 min. IKKE vask området for «iCORE» inni modulen. Se bilde 1, vask av innsiden av modulen. Bruk bomullspinner eller lofritt papir med 75 % ethanol for å tørke av LTK, dette steget gjøres 2 ganger

 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=86664&picture=Generell_prosedyre_2_10_pkt_verdana_image001.png

Blide 1: Vask av innsiden av modulen

 

 • Vask «plunger rods» i alle moduler. For å få frem «plunger rods» Trykk på «maintenance på verktøylinjen og «maintenance» vindu vil åpnes. Se bilde 2: valg av vedlikehold på instrumentet.

 • «Plunger maintenance» dialog boks vil komme opp, her trykk på «clean all» og «plunger rod» vil komme ned i hver modul. Se bilde 3: «Plunger rod» er senket ned og klar til vask.

 

 • Vask alle med lofritt papir tilsatt LTK, nytt papir for hver «plunger», la virke i 5-10 min.

 

 • Bruk bomullspinne eller lofritt papir med 75 % ethanol for å tørke av LTK, dette steget gjøres 2 ganger.

 

 • Når alle er vasket trykk på «move up all» i dialogboksen. Etter trykket på «clean all» vil denne forandre seg til «move up all»

 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=86664&picture=Generell_prosedyre_2_10_pkt_verdana_image002.png

Figur 2: Valg av vedlikehold på instrumentet

 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=86664&picture=Generell_prosedyre_2_10_pkt_verdana_image003.png

Figur 3: «Plunger rod» er senket ned og klar til vask