Innskriving i fødejournal med differensiering - skjema (nynorsk) v. 1.0, 02.10.2018