Forbruksmateriell - fremgangsmåte for søking v. 1.2

1. Hensikt

Prosedyren beskriver fremgangmåte for å søke forbruksmateriell til sentralvenøse kateter (CVK, Hickman, VAP, PICC-line), PEG, sondeernæring og subcutan smertebehandling når pasienter skal skrives ut fra avdelingen.

 

2. Omfang

Prosedyren omfatter alle søknader om forbruksmateriell til avdeling for behandlingshjelpemidler, både til cancerpasienter og til for eksempel hyperemesispasienter.

 

3. Definisjoner

Seksjon for behandlingshjelpemidler har ansvar for medisinsk teknisk utstyr og tilhørende forbruksmateriell til pasienter som bor hjemme eller i kommunal institusjon. Medisinsk teknisk utstyr (MTU) er på utlån fra spesialisthelsetjenesten til enkeltpasient, etter søknad fra oss. Tilbudet gjelder pasienter som er folkeregistrert i Helse Stavanger sitt område.

 

4. Ansvar

Pasientansvarlig sykepleier har ansvar for at prosedyren gjennomføres i samråd med lege.

 

5. Beskrivelse

Sykepleier fyller ut søknad i DIPS ARENA. Velg nytt journaldokument ARENA BL Utlån av behandlingshjelpemidler. Kryss av "Vis info" øverst i venstre hjørne for forklaring av skjemaet og fyll ut de nødvendige rubrikkene.

Send skjemaet til godkjenning til ansvarlig lege som godkjenner og send det deretter til vurdering til SO Stv BHM søknad Kontor.

Forbruksmateriell må bestilles på eget rekvisisjonsskjema i tillegg (handleliste). De ulike rekvisisjonsskjemaene finner du på EQS ID 49780 "Medisinsk utstyr til bruk i hjemmet - bestilling" eller under knappen Bestilling (EQS) via linken https://pulsen.sus.no/Tema/Sider/Medisinsk-utstyr-til-hjemmebehandling.aspx

De ulike rekvisisjonene blir hyppig oppdatert, så det er viktig å gå inn på sidene til BHM for hver gang man skal bestille forbruksmateriell.

BHM har laget ferdige "startpakker" med forbruksmateriell til de ulike hjelpemidlene. Dersom man vet at pasienten ikke får behov for 3 mnds forbruk, må dette spesifiseres.

Bestillingen av forbruksmateriell må signeres av lege, skannes til din egen mail og videresendes på mail til behandlingshjelpemidler@sus.no. Merk mailen med "VAP/smertepumpe/ernæringspumpe + NPR-ID(DIPS Classic)/PAS-ID (DIPS Arena)

 

6. Avvik

​Avvik meldes i synergi.