Arbeidsbeskrivelse Kvalitetskoordinator v. 1.0

 

- Medansvar for referat fra avdelingssykepleier- og avdelingsledelsesmøtene.

- Medansvar for organisering av felles fredagsmøter.

- Medansvar for organisering av halvdagsundervisning ved operasjonsavdelingen.

- Ansvar for innkalling, møteledelse og sekretærfunksjon for kvalitetsråd i operasjonsavdelingen.

- Ansvar for møteinnkalling, møteledelse og sekretærfunksjon for kvalitetskontakter i operasjonsavdelingen.

- Sekretærfunksjon for brukerutvalg operasjon.

- Operasjonsavdelingens representant i HMS/kvalitetskontakter i Akuttklinikken.

- Dokumentansvarlig for operasjonsavdelingens systemhåndbok.

- Dokumentansvarlig for operasjonsavdelingens interne dokumenter til sykehusets HMS-håndbok.

- Behandling og registrering av skadeskjema for operasjonsavdelingen.

- Ajourføring av brann og katastrofelister opr. Syd og opr. Øst

- Arkivering av dokumentasjonsskjema

- Arkivering av kontrollskjema operasjonsbord

- Ansvar for avdelingens undervisningsmateriell (overhead, lerret og lysbildeapparat)

- Hovedansvarlig medisinsk teknisk utstyr.

- Medansvar for operasjonsavdelingens sider på ”Intranett”.

- Delta i den daglige drift når dette er nødvendig.