Arbeidsliste for Renholder i Anestesiavdelingen v. 1.0, 26.03.2010

 

Arbeidsoppgaver for renholder i anestesiavdelingen finnes i:

 

Systemhåndbok for Stavanger Universitetssykehus, anestesiavdelingen kap.4.4.10.