Elektiv sectio fødeavdelingen

Elektiv sectio fødeavdelingen v. 1.2, 03.09.2021

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS©   

Ny prosedyre  

 

 

Før operasjonen:

Kvinnene blir innskrevet i Natus og DIPS på fødeavdelingens ø-hjelp poliklinikk, blodprøver og alle papirer skal være gjort klar derfra. 

Sectio - elektiv, innskrivning ved Ø-hjelps poliklinikk føden

Papirene til kvinnen ligger i arkivet på føden. (I hylle "til arkivering" eller i "fødearkivet")

Kvinnene skal være oppskrevet i time boken som ligger i ekspedisjonen på føden (Skriv på hvilket nr de er på operasjonsprogrammet) 

Ansvarshavende jordmor på føden på dagtid sjekker hver dag at riktige kvinner står på Orplan og i boken (er noen forløst, er noen kommet på, er rekkefølge endret?)

Første kvinne på operasjonsprogrammet møter kl. 07:00 på føden, nr. 2 kl. 08:00 og nr. 3 kl. 09:00 på operasjonsdagen

 

Operasjonsdagen:                         

 

Nattevaktene: Bestiller elektriske senger, og klargjør kvinnen som står som nummer 1 på programmet. Sjekk gyldig B-Bank (i noen tilfeller må dette tas operasjonsdagen).

Legen som skal operere tilser kvinnen om morgenen før operasjonen.

Nr. 1 på Orplan skal være på Operasjonsavdelingen presis kl. 07:45.

 

DIPS:

Legg inn kvinnen fra oppmøtelisten.

Les aktuelle journalnotat.

 

Natus:

 • Blå topptekst:

Alle punkter gjennomgås,; skriv inn kontaktårsak: elektiv sectio pga …   Ikon: NB – viktig info: brukes ved viktige opplysninger om mor eller barn. Eks mor: fødselsangst, rusmisbruk, vold, ønsker ikke å amme.

 • Mottaksundersøkelse

Legg inn aktuelle funn:

-Registrer fosterlyd, eventuelt CTG på indikasjon: STAN/CTG elektronisk journal

-BT og temperatur på indikasjon

-Seteleie kontrolleres med ultralyd.

 

Praktisk forberedelse:

 • Kvinnen skal ha sykehusskjorte, (ingen truse), navnebånd. Ingen smykker eller ringer.
 • Kvinnen skal ha ren seng oppreid med blå plast under stikklaken, ekstra stikklaken og fødelaken i sengen.
 • Legg inn en venflon; gi varm Ringer 1000 ml
 • Legg inn permanent urinkateter
 • Se egne rutiner i EQS ved for eksempel diabetes Diabetes/ glukosuri i svangerskapet
 • Antibiotikaprofylakse: Antibiotikaprofylakse KK (Føres papirkurve.)

 

 • Pårørende som skal være med ved sectio skal være kledd i operasjonstøy
 • Barnepleier tar med kuvøse med diverse utstyr

 

Skjema:

 • Pre-og postoperativ journal (skriv på Hb), Preoperativ sjekkliste, Rh lapp, helsekort, navnelapper… tas med til operasjonsstuen i oppholdsmappen. ”Rapportskjema fra føden” leveres på postoperativ/1G etter sectio.
 • Forventet overflytting til 3D: kopi av helsekort og ”foreløpig barnerapport” følger barnet til 3D

Preoperativ Sjekkliste Stavanger Universitetssykehus (Ikke tilgjengelig)