Håndtering av operasjonspasienter i gul/rød beredskap ved Koronavirus (covid-19) v. 1.14, 13.05.2020

1.     Omfang / ansvar:

Alle operative inngrep hvor pasienten enten er eller er mistenkt for å være smittet av Koronaviruset (covid-19)

                              Avdelingenes ledelse har ansvar for å legge forholdene til rette slik at retningslinjen kan gjennomføres

                              Pasientansvarlig kirurg i samarbeid med operasjonsteamet avgjør om et inngrep medfører smitterisiko

                              Alt personell skal følge retningslinjene

2.     Beskrivelse:

Stuer prioritert til pasienter påvist eller mistenkt Covid 19

Prioriteres slik:

1)    Stue 10 (alltid første valg ved kjent smitte)

2)    Stue 3 (også hodeskader)

Store traumer (Blødninger stue 5 eller kun ort. traumer stue 1)


Sectiopasienter, prioritert rekkefølge:

1) Stue 11
2) Stue 13 (Når stue 13 er i smitteberedskap for sectio må st. 8 benyttes til Ur)
3) Stue 15

 

Elektive sectiopasienter (uten korona) skal tas på stue 16.

 

Ved et behov for økning i samtidige smittepasienter benyttes ledig stue i samarbeid mellom operasjon og anestesiavdelingen.

 

Mottak av pasient, med koronasmitte til anestesiavdelingen (Ikke tilgjengelig)

Endring i anestesimetoder/lokasjon for postoperativ overvåkning der det er mistanke om eller er påvist smitte av Covid-19

Mottak av traumepasient med mistenkt eller bekreftet Covid-19 (Ikke tilgjengelig)

Svangerskap, fødsel og barsel - Covid - 19

Sectio under pågående Covid-19

 

Smitteregime og beskyttelsesutstyr

         Koronaviruset smitter primært gjennom dråpesmitte og kontaktsmitte.

         Luftsmitteregime må vurderes individuelt, avhengig av pasientens grad av luftveissymptomer, generelle helsetilstand eller behov for eventuelle aerosolgenerende prosedyrer.

         Aerosolgenererende prosedyrer, slik som manuell ventilering, trakeal intubering, indusert sputum og diagnostiske prosedyrer som bronkoskopi, regnes som høy-risiko. Antall personer som er til stede i rommet bør reduseres til et minimum.

         Rengjøring og videre bruk av rommet gjøres i henhold til sykehusets retningslinjer.

 

Følgende rutiner anbefales: Jfr.:Beskyttelsesutstyr og smitteregime ved mistenkt eller påvist Covid 19 (SARS-cov-2)

Helsepersonell som går inn i rommet til pasienten skal bruke følgende beskyttelsesutstyr:

         Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR).
Oversikt over munnbind i Operasjonsavdelingen

         Ved aerosolgenererende prosedyrer (intubasjon, ekstubasjon, ventilering) er det kun anestesipersonell som skal benytte åndedrettsvern av typen FFP3.

         Ved Sectio grad 1 benytter operatør åndedrettsvern av typen FFP3.

         Frakk med lange ermer

         Hansker

         Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

 

Beskyttelsesutstyr for operasjonssykepleiere ved Covid-19 (Ikke tilgjengelig)

 

Ved transport av Koronasmittet pasient skal pasienten bære kirurgisk munnbind under transporten.

Ellers skal retningslinjene til Helse Stavanger følges. (Se link under)

 

         Operasjon ved kjent smittsom tilstand hos pasient (Ikke tilgjengelig)

         Mottak av traumepasient med mistenkt eller bekreftet Covid-19 (Ikke tilgjengelig)

         Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

         Dråpesmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

         Luftsmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

         Isolering

         Dråpesmitte, tiltakskort, anestesi. (Ikke tilgjengelig)

 

Rengjøring

Anestesiapparatet rengjøres som dråpesmitte

Rengjøring av anestesiutstyr ved smitte. Tiltakskort, renhold (Ikke tilgjengelig)

 

Stuen desinfiseres med Virkon

Renhold ved operative inngrep med mulig smitte i Operasjonsavdelingen (Ikke tilgjengelig)

 

3.     Kilder/Referanser:

www.fhi.no