DIPS Classic Regional prosedyre Koronavirus registrering i DIPS for innlagte pasienter v. 1.1, 18.03.2020