DIPS Classic Regional prosedyre Koronavirus Registrering i DIPS for polikliniske pasienter v. 1.0, 18.03.2020