Fordeling av legeressurser, Covid-19 v. 1.0, 20.03.2020

Covid 19 - Fordeling av legeressurser

 

 

Øverst i skjemaet

Nederst i skjemaet

1.      Hensikt: 

Rutine for fordeling av legeressurser under særskilte forhold Covid-19 utbrudd.

 

2.      Definisjon:

Retningslinjen omfatter kliniske legeressurser som kan gjennomføre klinisk pasientarbeid ved andre klinikker / avdelinger hvor de ikke er tilknyttet. Før arbeidsoppgavene kan gjennomføres skal arbeidstaker ha gjennomgått opplæring eller nøye veiledning / supervisjon av spesialist innenfor fagområdet.

 

3.      Ansvar:

Klinikk / avdelingssjefer i samarbeid med FFU

 

4.      Beskrivelse:

Aktuelle klinikk / avdeling melder behov for legeressurser til ansvarlig i FFU som koordinerer arbeidet. Ansvarlig i FFU er i tett dialog med aktuelle klinikker og innhenter navneliste som koordineres og meldes tilbake til aktuelle klinikk(er). Klinikk som har behov for ekstra legeressurser fordeler ressursene etter behov og etter vurdering av kompetanse.

Ottar A. Bjerkeset leder dette arbeidet på vegne av FFU:

E-post; bjotjt@sus.no  Mobil; 48119476

 

5.      Avvik:

Retningslinjen kan kun fravikes der avdelingssjef i samarbeid med medisinskfaglig ansvarlig vurderer det som avgjørende og forsvarlig for drift.