BHM - Smitteforebyggende tiltak, internt arbeid - COVID-19 v. 1.0, 30.03.2020

1.     Hensikt

Beskrive de forebyggende tiltak som settes i verk ved avdeling for Behandlingshjelpemidler for å begrense spredning og smitte av Koronavirus internt i avdelingens lokaler.

2.     Omfang

Prosedyren gjelder i Hjalmar Johansens gate 2, 4019 Stavanger. 

 

Medarbeidere fra Forsyningsavdelingen og BHM utfører sine oppgaver i ulike etasjer på den nevnte adresse.  Prosedyren beskriver hvordan det tilrettelegges for at medarbeiderne i minst mulig grad skal behøve å gå inn i arealer hvor de normalt ikke utfører sine oppgaver. 

 

Unntak: Ingeniør og verkstedsassistent vil ha behov for å oppholde seg i arealer i begge etasjer.

 

I tillegg omfatter prosedyren hygiene- og renholdstiltak.

3.     Definisjoner

 

BHM = avdeling for Behandlingshjelpemidler

 

Sluse/mellomgang: kjøkkenrom i U-etasje defineres som sluse mellom driften i U-etasje og 1. etasje.

4.     Ansvar

 

Avd. sjef: er ansvarlig for at denne prosedyren er utarbeidet og gjort kjent blant medarbeiderne.

 

Medarbeidere som er involvert i arbeidet hos BHM: er kjent med, og følger de smitteforebyggende tiltak som er beskrevet i denne prosedyre. 

I tillegg er medarbeiderne ansvarlige for å gjennomføre de kompetansehevende tiltak som tildeles den enkelte i Kompetanseportalen.

5.     Beskrivelse

           

            5.1 Adkomst til lokalene

Medarbeidere som utfører sine arbeidsoppgaver i 1. etasje ankommer og forlater lokalene igjennom hovedinngang i 1.etasje.

 

Medarbeidere som utfører sine arbeidsoppgaver i U-etasje benytter inngangsdør i U-etasje når de ankommer og forlater lokalene.

 

5.2 Lukking av dører

Generelt bør dørene i lokalene holdes lukket. 

 

Dette gjelder for eksempel:

 

-          Dør inn til rentlager ved vareheis i U-etasje

-          Dør mellom verksted og rent varelager

-          Dør mellom sluse og rent varelager

-          Dører inn til sterinisrom/desinfeksjonsrom

-          Dører inn til urent lager (lager/rom med urent returnert utstyr)

-          Dør fra felleskontor ut til resepsjon i 1. etasje

-          Dør inn til maskerom

-          Dør inn til lunsj-/møterom

 

5.3 Kontroll ved varemottak og uttak av utstyr fra rent varelager

Til denne oppgaven skal slusen mellom etasjene benyttes.

 

      Medarbeider fra Forsyningsavdelingen legger varene som skal kontrolleres på en tralle, og plasserer denne i slusen. 

 

      Medarbeider fra BHM gjennomfører deretter kontrollen i slusen.

 

Dersom BHM har behov for å hente noe i hyllene på rent varelager må det avtales assistanse til dette i samarbeid med vekstedspersonell, eller medarbeider fra Forsyningsavdelingen. Varene legges i hyllene på tralle som står under trappen. Utstyret kan deretter avhentes.

 

5.4 Merida-utskrifter

Dokumentboksene for Merida-utskrifter er flyttet fra 1. etasje til tralle som er plassert under vindeltrapp i U-etasje.  Det er lagt plast over boksene som beskyttelse for støv og rusk fra trappen. Medarbeidere i U-etasje slipper dermed å komme opp i 1. etasje.

 

Merida-utskrifter skal ikke lengre legges i plastlommer.

 

      Fargekoder skal nå indikeres på gul post-it lapp som stiftes fast i utskriften/bestillingen.

 

5.5 Lunsjavvikling

Det legges til rette for at medarbeidere som har sitt arbeidssted i U-etasje kan spise lunsj i møte/lunsjrom i 1. etasje.

 

Medarbeidere i U-etasje skal benytte inngangsdør på baksiden av bygget når de går til/fra lunsj.

 

Et kjøleskap og en mikrobølgeovn dedikert medarbeiderne i U-etasje er flyttet inn på møte/lunsjrom.  Det er dermed ikke nødvendig for dem å bruke kjøkkenet i 1. etasje.

 

Det avtales tidspunkt for når medarbeiderne i U-etasje tar lunsjpause, og når medarbeiderne 1. etasje tar lunsjpause.

 

De som har eget kontor i 1. etasje avholder lunsjpausen på arbeidslokasjonen sin.

 

5.5.1 Bestikk, servise og kaffe/te-kanner

Det benyttes kun papptallerkener og plastbestikk. Utstyret er tilgjengelig i hjørnehylle i møte-/lunsjrommet, og avfall kastes i avfallsbøtte i samme rom. 

 

Alle kollegaer har ansvar for egen kopp/drikkeflaske for å unngå at andre må håndtere kopper/flasker de selv ikke har brukt.

 

Det skal være egne kaffe- og tekanner for U-etasje og 1. etasje.

 

5.5.2 Rengjøring av bord

Bordet i møte-/lunsjrommet tørkes av med desinfeksjonssprit før lunsjpausen starter og før en forlater rommet etterpå.  Mekaniske urenheter på bordet må tørkes av med en klut før det sprites.

 

5.6 Toaletter

Medarbeidere som har sitt arbeidssted i U-etasje benytter toalettene i denne etasjen.  Medarbeidere som har sitt arbeidssted i 1. etasje benytter toalettene i denne etasjen.

 

5.7 Hjemmekontor – adskillelse av nøkkelpersonell

Det er lagt til rette for at en medarbeider fra hvert fagfelt har hjemmekontor.

Dette for å sikre økt robusthet i tilfelle smitteforhold fører til karantene/sykdom og fravær fra arbeid.  Målet er å sikre BHM sine tjenester til sykehuset, og pasienter som får behandling i hjemmet.

 

Fra hjemmekontor har en mulighet til å skrive ut Merida-bestillinger direkte til skriver. Videre har en tilgang til SAP, DIPS og e-post. Det kan være nødvendig å samarbeide med kollegaer på kontoret over telefon, Skype og/eller e-post for å kvalitetssikre arbeidet. Alle deltar i avdelingsmøte på Skype tirsdager og torsdager, eller ved behov.

 

5.8 Hygiene på lagerrom

Utstyr som står åpent i hyllene på hovedlager, i lagerrom ved vareheis eller i det lille lagerrommet for utstyr som er vasket, må pakkes inn i plastposer, eventuelt i merkede esker. Dette for å unngå at alt utstyr må vaskes på nytt, eller kastes, om det skulle tilkomme smittestoff i aktuelle arealer.

 

5.9 Daglig renhold av felles kontaktpunkt

Kontaktpunkter og flater vaskes/sprites 2 ganger per dag. Mekaniske urenheter på aktuelle områder må tørkes av med en klut før det sprites.

 

5.9.1 Ansvarsfordeling

Det avklares fra starten av dagen hvem som er ansvarlig for hvilket område.

 

De dagene vaskepersonalet er tilstede skal de sprite kontaktpunkter i alle fellesområder.

 

Områder

 

Areal

Ansvarlig

A

Kjøkken + møterom

Den som har kjøkkentjeneste

B

Resepsjon + gang/korridor

Sekretær

C

Nederst i gangen ved kopimaskin + garderobe/utenfor WC

Insulin-medarbeidere

D

Åpent kontorlandskapsområdet

Sykepleier som har arbeidssted her

E

Verksted og vaskerom

Ingeniør/Verkstedsass./Renholdsass

F

U-etasje inkl. sluseområdet

Forsyningsavdelingen

 

5.10 Arbeidstøy

Se beskrivelse i BHM - Arbeidstøy COVID-19

 

5.11 Fritid

Også i fritiden er det viktig at medarbeiderne følger de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra myndighetene for å forebygge smitte og spredning av smitte.

 

Se Helsedirektoratet – Smittevern for helsepersonell

 

6.     Avvik

Prosedyren skal ikke fravikes.  Avvik meldes i Synergi. Avvik og uønskede hendelser - håndtering i Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)