BHM - Smitteforebyggende tiltak, internt arbeid - COVID-19 v. 1.1, 06.01.2022

1.     Hensikt

Beskrive forebyggende tiltak i arbeidslokalene ved Avdeling for behandlingshjelpemidler (BHM) som skal begrense spredning og smitte av koronavirus internt.

2.     Omfang

Prosedyren gjelder i Hjalmar Johansens gate 2, 4019 Stavanger. 

Medarbeidere fra Forsyningsavdelingen og BHM har felles arbeidslokaler og benytter blant annet samme matpauserom. Rutinen vil derfor gjelde medarbeidere fra begge avdelinger.

Rutinene innføres etter vurdering av det generelle smittetrykket og de interne smittekrav ellers i sykehuset

3.     Definisjoner

 

BHM = Avdeling for behandlingshjelpemidler

 

Sluse/mellomgang: kjøkkenrom i u-etasje defineres som sluse mellom driften i u-etasje og 1. etasje.

4.     Ansvar

 

Avd. sjef:

er ansvarlig for at denne prosedyren er utarbeidet og gjort kjent blant medarbeiderne.

 

Medarbeidere som har sitt arbeid ved arbeidslokasjonen:

gjør seg kjent med, og følger de smittevernforebyggende tiltak som er beskrevet i denne prosedyre. Medarbeiderne er også ansvarlige for å gjennomføre de kompetansekrav som eventuelt tildeles den enkelte i Kompetanseportalen.

5.     Beskrivelse

           

            5.1 Adkomst til lokalene

Medarbeidere som utfører sine arbeidsoppgaver i 1. etasje ankommer og forlater lokalene igjennom hovedinngang i 1.etasje.

 

Medarbeidere som utfører sine arbeidsoppgaver i u-etasje benytter inngangsdør i u-etasje når de ankommer og forlater lokalene.

 

5.2 Lukking av dører

Dører inn til lagre (rene og urene) holdes lukket. 

 

Dette gjelder for eksempel:

-          Dør inn til rent lager ved vareheis i u-etasje (A-lager)

-          Dører inn til tørrtåkerom/desinfeksjonsrom i u-etasje

-          Dører inn til urent lager i u-etasje (lager/rom med urent returnert utstyr)

-          Dør fra felleskontor ut til resepsjon i 1. etasje

-          Dør inn til undersøkelsesrom i 1. etasje (maskerom)

 

5.3 Kontroll ved varemottak og uttak av utstyr fra rent varelager

 

      Medarbeider fra Forsyningsavdelingen legger varene som skal kontrolleres på en tralle, og plasserer det på et egnet sted i varelageret i u-etg. For eksempel mellom første reol og indre vegg til høyre når en kommer inn fra slusen/mellomgangen. Det skal være et sted som ikke stenger for gjennomgang og at en derfor unngår at andre må passere tett på.

 

      Medarbeider fra BHM gjennomfører deretter kontrollen på det sted Forsyningsavdelingen har lagt til rette.

 

 

Alt personell må forsøke å begrense bevegelse over arealer som ikke er nødvendig. Det vil si at 1. etg ikke går inn på lager/verksted før det er helt nødvendig og vise versa.  Medarbeiderne må tilstrebe å kommunisere mest mulig over telefon, e-post så langt det er mulig.

  

Dersom BHM har behov for å hente noe i hyllene på rent varelager bør det avtales assistanse til dette i samarbeid med vekstedspersonell, eller medarbeider fra Forsyningsavdelingen. Varene kan legges i hyllene på tralle som står under trappen for avhenting.

 

5.4 Medusa-utskrifter

Dokumentboksene for Medusa-utskrifter er flyttet fra 1. etasje til tralle som er plassert under vindeltrapp i u-etasje.  Det er lagt plast over boksene som beskyttelse for støv og rusk fra trappen. Medarbeidere i u-etasje slipper dermed å komme opp i 1. etasje.

 

Medusa-utskrifter skal ikke lengre legges i plastlommer.

 

      Fargekoder skal nå indikeres på fargede post-it lapper eller tilsvarende, som festes tilfredsstillende i utskriften/bestillingen f.eks. med en stift.

 

5.5 Lunsjavvikling

Avstand på minimum 1 meter (helst 2) skal overholdes i lunsjrommet under pausen. Det vil si at det maksimalt kan være 8 personer i lunsjrommet samtidig. Da kan 6 personer sitte med 1-2 meters avstand rundt bordet og 2 stk kan sitte med 1-2 meters avstand på egnet sted annet sted i rommet.

Skulle det være 8 personer i lunsjrommet, må andre vente til det blir ledig før en kan ta pause i lunsjrommet, eller sitte med 1-2 meters avstand i det åpne arealet i forbindelse med åpent kontorlandskap. Skal en benytte arealet i det åpne kontorlandskapet må det skje i tiden fra 11.30 til kl. 12.00 av hensyn til de som arbeider der.

 

De som har eget kontor i 1. etasje kan avholde lunsjpausen på arbeidslokasjonen sin.

 

5.5.1 Bestikk, servise og kaffe/te-kanner

I størst mulig grad bør det benyttes papptallerkener og engangsbestikk. Slikt utstyr skal være tilgjengelig i skuffer og skap på kjøkkenet i 1. etg.

 

Alle medarbeidere har ansvar for egen kopp/drikkeflaske og eventuelt annet koppestell for å unngå at andre må håndtere det de selv ikke har brukt. Husk å sett ting som må vaskes i oppvaskmaskinen etter bruk.

 

5.5.2 Rengjøring av bord

Bordet i møte-/lunsjrommet tørkes av med overflatedesinfeksjonssprit før lunsjpausen starter og før en forlater rommet etterpå.  Mekaniske urenheter på bordet må tørkes av med en klut før det sprites. Kluter finnes i skuff på kjøkken i 1. etg. og i skuff i rengjøringsrom i u-etg.

 

5.6 Toaletter

I størst mulig grad benytter medarbeidere som har sitt arbeidssted i u-etasje toalettene i denne etasjen og medarbeidere som har sitt arbeidssted i 1. etasje i denne etasjen.

 

5.7 Hjemmekontor – adskillelse av nøkkelpersonell

Det er lagt til rette for at en medarbeider fra hvert fagfelt kan ha hjemmekontor.

Dette for å sikre økt robusthet i tilfelle smitteforhold fører til karantene/sykdom og fravær fra arbeid.  Målet er å sikre BHM sine tjenester til sykehuset og for pasienter som får behandling i hjemmet.

 

Fra hjemmekontor har en mulighet til å skrive ut Medusa-bestillinger direkte til skriver. Det vil også være tilgang til SAP, DIPS og e-post. Det kan være nødvendig å samarbeide med kollegaer på kontoret over telefon, Skype og/eller e-post for å kvalitetssikre arbeidet.

Møtevirksomhet kan kontinueres fra hjemmekontor via Skype og/eller Teams.

 

5.8 Hygiene på lagerrom

Utstyr som står åpent i hyllene på hovedlager, A-lager eller i det lille lagerrommet for utstyr som er vasket, må pakkes i plastposer, eventuelt i merkede esker. Dette for å unngå at alt utstyr må vaskes på nytt, eller kastes, om det skulle tilkomme smittestoff i aktuelle arealer.

 

5.9 Daglig renhold av felles kontaktpunkt

Kontaktpunkter og flater vaskes/sprites 2 ganger per dag. Mekaniske urenheter på aktuelle områder må tørkes av med en klut før det sprites.

 

5.9.1 Ansvarsfordeling

De dagene renholdspersonalet er tilstede, vil de rutinemessig sprite kontaktpunkter i alle fellesområder.

 

Ansvar for de ulike områdene vises i tabellen nedfor. Om noen skulle være fraværende en dag, må det avklares på morgenmøtet hvem som skal utføre rutinemessig avspriting av kontaktpunktene i aktuelt område.

 

Områder

 

Areal

Ansvarlig

A

Kjøkken + møterom

Den som har kjøkkentjeneste

B

Resepsjon + gang/korridor

Sekretær

C

Nederst i gangen ved kopimaskin + garderobe/utenfor WC

Sykepleiere i Ernæring-/infusjonsfagområdet

D

Åpent kontorlandskapsområdet

Sykepleiere som har arbeidssted her

E

Verksted og vaskerom

Ingeniør/Verkstedsass./Renholdsass.

F

U-etasje inkl. sluseområdet

Forsyningsavdelingen

 

5.10 Arbeidstøy

Se beskrivelse i BHM - Arbeidstøy COVID-19

 

5.11 Fritid

Også i fritiden er det viktig at medarbeiderne følger de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra myndighetene for å forebygge smitte og spredning av smitte.

 

Se Helsedirektoratet – Smittevern for helsepersonell

 

6.     Avvik

Avvik meldes i Synergi. Avvik og uønskede hendelser - håndtering i Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)