Bruk av helmaske STS CF01 med P3 filter v. 1.2, 23.04.2020

STS CF01

Bruk av masken

         Masken er en tilleggsløsning for personell som ønsker å benytte denne type maske eller når alternativ FFP3 ikke er tilgjengelig.

         Ved bruk av helmaske er det ikke nødvendig med visir i tillegg.

         Masken benyttes dersom pasienten isoleres etter luftsmitteregime eller aerosolgenererende prosedyrer skal gjennomføres. Ved aerosoldannende prosedyrer anbefales det å ta på seg hette.

         Tilpass og prøv masken i henhold til anvisning før man går på vakt.

         Dersom du ikke får masken tett skal den ikke brukes. (se tetthetstest)

         Masken er personlig gjennom vakten.

         Størrelse tilgjengelig Small, Medium og Large. Tilpass til behov.

         Størrelse kan beregnes ved at nedre kant skal ligge under hakespissen og den skal ikke føles ubehagelig.

Ved normalt bruk benyttes masken gjennom hele vakten og legges deretter i returboks umiddelbart uten å demontere filtre.

 

Ta på masken

Vask hendene før påsetting

 

Sjekk at alle maskens seks reimer er i «beredskaps posisjon».

(Det vil si helt løsnet).

 

 

 

Hold masken med grep rundt talemembran og utåndingsventil

 

(gjør det til en vane å ikke ta på filtrene)

 

 

Sett masken inntil ansiktet og tilpass mens du trekker stroppene over hodet.

 

 

Fest en og en stropp. Start med venstre nede og kryss-stramm stroppene fra hver side i henhold til skisse:

 

 

Tetthetstest 1

Etter at alle stroppene er strammet. Gå så gjennom alle enda en gang for å etter stramme. Utfør inngående tetthets-test. Legg hendene over filtrene og trekk pusten inn. Det skal ikke komme luft inn mellom maske og ansikt. Masken skal da være helt tett.

 

Tetthetstest 2

Utfør utgående tetthets-test. Legg hendene over utåndingsventil og pust ut. Det skal ikke komme luft inn mellom maske og ansikt. Masken skal da være helt tett.

 

Ta av masken

  Gå ut i slusen.

  Ta av hansker og utfør håndhygiene

  Ta hodeplagg/hette

  Ta på en hanske på hånden du bruker til å holde masken

  Løsne en og en stropp (mens du holder masken på plass med en hånd med hanske).

  Start med venstre stropp nede og kryss-løsne stroppene fra hver side i henhold til skisse:

 

  Hold masken med grep rundt talemembran og ventil (gjør det til en vane å ikke ta på filtrene - bruk hansker)

 

  Trekk masken over hodet mens du hjelper til med å dra stroppene over hodet.

 

  Plasser den brukte masken i uren returboks

  Ta av hansken og utfør håndhygiene

 

  Ta av resten av beskyttelsesutstyret

 

Når brukeren er ferdig med en økt eller trenger mat/drikke avsluttes bruk ved at masken inkludert filter kastes i returkassen. Ved ny økt benyttes ny maske.