Covid- 19 rengjøring visir flergangs v. 1.3, 30.10.2020

1.     Hensikt: 

Desinfisere flergangsvisir hard plast etter bruk ved Covid- 19 pasienter slik at disse kan brukes på nytt. OBS! Dersom det viser seg i etterkant at pas. ikke likevel har smitte, kan visirene tørkes av med en klut med vann og deretter desinfeksjonssprit 75%.

 

2.      Bruksområde:

         Ved prosedyrer hvor det er stor fare for sprut av kroppsvæsker. Særlig aktuelt på intervensjonslab og ultralydlab.

         Dersom beskyttelsesbriller ikke kan brukes pga bruk av «vanlige» briller.

3.     Plassering:

Visir er plassert på lab 5.

4.     Ansvar:

Den som har brukt visiret er ansvarlig for at desinfisering blir utført.

5.     Fremgangsmåte:

Desinfeksjon med Virkon

            Visiret tåler ikke rengjøring i instrumentvaskemaskin. Skal derfor rengjøres med Virkon i vaskefat på skyllerommet.

            Visir hard plast fraktes til desinfeksjonsrom i lukket plastpose.

            Ta på hansker og annet påkrevd verneutstyr. Bland Virkon etter anvisning på pakken og hell det oppi fatet.

            Sett vaskefatet i vasken på desinfeksjonsrommet og fyll det med Virkon.

           Arbeid slik at du ikke forurenser arbeidstøyet med potensielt forurenset utstyr. Hold derfor posen godt ut fra kroppen når du håndterer visiret.

           Løsne skjermen fra hjelmen og legg skjermen i fatet med Virkon. Pass på at hele er dekket med Virkon. Legg det andre vaskefatet på toppen som et lokk. La virke i 30 min. Skyll av visir med vann og tørk med klut.

           Hjelmen tørkes av med en klut godt fuktet med Virkon. La virke i 30 minutter. Tørk deretter av hjelmen med en klut med vann. Etter desinfeksjon legges visir til tørk på ren side. Når de er tørre, legges de tilbake på aktuell lab.

           Brukt Virkon tømmes ut i vasken.

            Etter at brillene er vasket, settes vaskefatet i dekontaminatoren. Dette gjøres mellom hver gang man vasker visir/briller. Deretter kan vaskefatet brukes på nytt.

           Kast posen i smitteavfall, ta av hansker og utfør håndhygiene.

           Utfør håndhygiene før du forlater desinfeksjonsrommet.

 

6.     Kilder/Referanser:

          Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)