Fritidsbok

Fritidsbok v. 1.0, 26.05.2021

Fritidsbok, rutine

 

Hvem

Alle pasientene skal skrive seg i fritidsboken.

 

Mål

 

Pasientene skal planlegge hva de skal gjøre i fritid, og ha fokus på varierte aktiviteter. Samtidig skal fritidsboken gi arbeidsleder, ansvarshavende pasient og stab oversikt over hvor enhver pasient befinner seg til enhver tid under fritid.

Alle faser har fritid minimum 1 time hver dag.

 

Hensikt

        Skape rutiner for å planlegge fritid, samt følge denne

        Gi ansvarshavende oversikt over hvem som er på hus og hvor disse befinner seg til enhver tid

 

Gjennomføring

 

  1. Assistent legger ut fritidsbok til fellesskap hver dag før morgenmøtet

 

  1. Pasientene skriver på hva de ønsker å bruke fritiden til, der det er fritid. Noen regler er gjeldende her:

         Pasienter i fase 1 eller 2 kan ikke oppholde seg på eget rom

         Kan gjøre samme aktivitet i to timer, men det oppfordres til at aktivitetene varieres (eksempelvis ikke TV hver dag)

         Alle i fase 1 skal skrive hvem som har storesøskenansvar i fritiden, og de som har storesøskenansvar skal skrive hvem de er storesøsken til

         Dersom en pasient glemmer/ikke skriver seg inn i fritidsboken kan dette medføre konsekvenser.

         Dersom pasient oppgir uriktige opplysninger i fritidsbok kan dette medføre konsekvenser.

 

  1. Fritidsboken tas inn av assistent, leveres til resepsjonist og videre til struktur i første overlapping kl 09.00.

 

  1. Strukturkontoret avslår eller innvilger fritidsboken og den leveres ut til resepsjonist ved andre overlapp kl 12.15.

 

Innhold

 

        Hvem gjør hva, hvor og hvor lenge.

        Storesøsken og lillesøsken føres opp så lenge lillesøsken er i fase 1

        De som er ute på forslag uten følgeprivilegier, må føre opp hvem som er rusfritt følge. Den som er rusfritt følge skriver selv dette opp i fritidsbok sammen med aktuell aktitvitet.

        Fremsiden på fritidsbok inneholder informasjon som kan gjelde den enkelte. Dette er den enkelte ansvarlig for å selv føre inn, eksempelvis fasesamlinger, planlegging av morgenmøte, nyheter og lignende.