Tiltakskort ved intern smittesporing Covid - 19 ved Kvinne - og barneklinikken v. 1.0, 06.01.2021