Stillingsbeskrivelse konsulent - Avdeling for medisinsk mikrobiologi. v. 1.0, 01.02.2022

 

1.   Kvalifikasjoner

Bioingeniør/ingeniør eller annen relevant utdannelse innen helsesektor

Erfaring med Contiki og offentlige anskaffelser

Erfaring med SAP S4/Hana

Økonomi- og forretningsforståelse

Skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

 

2.  Organisatorisk plassering

  Stillingen er organisatorisk plassert i stab til avdelingssjef og rapporterer direkte til denne

 

3.  Ansvars- og hovedoppgaver

         Ansvar for oppfølging av leverandøravvik både på kvalitet og leveranser, avvik på masterdata, fakturaavvik mm

         Innkjøp av felles varer og tjenester på avdelingen, opprette og følge opp rammeordre

         Ansvar for avdelingens Aktiv forsynings lager og kontakt med sentrallageret

         Godkjenning, bestilling og varemottak ved fravær

         Korrespondanse med leverandører og daglig oppfølging av ordrebekreftelser

         Gi opplæring, rådgiving og bistand til SAP brukere på avdelingen

         Utarbeide rapporter og oversikter

         Tett dialog med innkjøpsavdelingen (lokalt og Helse Vest), Avdeling for lønn og regnskap og Libra forvaltning (HVIKT)

         Vurdering og registrering av nye leverandører via Kundeweb

         Rådgivning knyttet til innkjøpsfaglige og tekniske utfordringer i SAP

         Sikre at korrekt innkjøpsprosess på avdelingen er ivaretatt

         Være informert og involvert i avdelingens anskaffelsesprosesser, og være delaktig i utforming av kravspesifikasjoner i den grad det er behov for dette

 

4.   Samarbeidsforhold

Ivareta et godt forhold til våre samarbeidspartnere

 

5.   Spesielle bestemmelser

Konsulent har taushetsplikt etter Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - Kapittel 5. Taushetsplikt og opplysningsrett - Lovdata

 

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt den ansatte. Endringer skal gis skriftlig.

 

6.  Stedfortrederordninger

Avklares ved lengre fravær: 

         Fakturaavvik og ordrebekreftelser: Ann Kristin Roland

         Bestilling av felles varer: Seksjonsleder/fagledere

 

Godkjenningsfullmakt for beløp 200 000kr-1mill kr, stedfortreder for Audhild Aarhus.