Matservering på barsel 7G - Covid - 19 v. 1.1, 12.07.2021

1.     Hensikt: 

Beskrive gjeldende retningslinjer for matservering ved barselposten 7G under pågående covid – 19 pandemi

 

2.     Omfang:

Gjelder matservering på barselpost 7G/Fødeloftet 7H

 

4.     Ansvar:

Postvert har ansvar for istandgjøring og servering av mat

Personalet ved 7G skal bistå med å overholde gjeldende smitteverntiltak

 

5.     Beskrivelse:

Gjeldende retningslinjer for pasienter ved matservering:

         Hold avstand til andre – minst en meter!

         God håndhygiene

         Følg merkene i gangen ved matservering

         Hvis det er mange i korridor – vent gjerne 5 – 10 minutter på rommet og prøv på nytt

         All mat må spises på rommet

         Sett brettet i trallen i enden av korridor etter måltid

 

Personalet på 7G skal:

         Informer pasientene om gjeldende retningslinjer ved matservering under velkomstsamtalen

         Tilstreb at pasientene henter mat på ulik tidsrom for å unngå opphopning ved matservering

         Ha munnbind tilgjengelig for pasienter ved utlevering av mat

         Postvert forsyner pasienten ved middag, tidligkvelds og kveldsmat. Postvert desinfiserer overflater hyppigere i dette tidsrommet (hvert 15 min.) Frokost må serveres av personale ved 7G.

         Personalet setter opp tilgjengelige traller i hver ende av korridoren til serveringsbrett, slik at det ikke blir kø når disse skal ryddes etter måltid

 

 

Vær spesielt oppmerksom på håndhygiene før all tilberedning og servering av mat

Håndhygiene og avstand må ivaretas