Overføring av bilder fra kamera til minnepenn v. 1.0, 23.11.2021