HMS og kvalitet, eiendomsavdelingen v. 1.0, 15.04.2010

Stilling: HMS og Kvalitet       Enhet:Internservice Avdeling: Eiendomsavdelingen

 

 

1.           Organisatorisk plassering:    

              - Stillingen er direkte underlagt og rapporterer til Eiendomssjef.

 

2.                       Stillingens ansvarsområde/hovedoppgaver:

 

 

-                 Bistå avdelingen med å lage prosedyrer

-                 Ansvar for vedlikehold og ajourhold av prosedyresamlingen for Eiendomsavdelingen.

-                 Utføre tildelte arbeidsoppgaver innen avdelingens ansvarsområde i samarbeid med avdelingens ansatte.

-                 Holde seg orientert om og foreslå forbedringer på gjeldende rutiner for arbeidsoppgavene som skal utføres.

-                 Ansvarlig for at kvalitetskrav og HMS-krav blir ivaretatt innenfor sitt ansvarsområde.

-                 Ansvar for å holde seg faglig oppdatert.

 

3.                       Samarbeidsforhold:

 

-                 Stillingsinnehaver vil i utstrakt grad arbeide mot avdelingens kunder og samarbeidspartnere. Det er derfor av stor viktighet at en ivaretar service og kundefokus.

-                 På en aktiv måte arbeide for videreutvikling av arbeidsmiljø og samarbeidsforholdene mellom avdelingens ansatte.

-                 Holde Eiendomssjef informert om sitt arbeide..

 

4.                       Generelle bestemmelser.

 

a.             Stillingen har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16.

Endringer i stillingsbeskrivelsen fremlegges av Eiendomssjef etter at endringene er forelagt stillingsinnehaver. Slike endringer skal fremlegges skriftlig.