Acne - Fraksjonert CO2-laserbehandling - Pasientinformasjon v. 1.0, 11.04.2022