Pasientinformasjon: Antibiotikabehandling ved urinveisinfeksjon v. 1.4, 05.10.2017