Infusjonspumpe Alaris

Infusjonspumpe Alaris v. 1.7, 18.11.2021

1.    Fabrikat/type Alaris GP

Apparattype: Volumetrisk pumpe

Produsent: Carefusion

 

2.    Plassering:

På Føden er det pumper på alle fødestuer og på anestesilager.

På 7H står pumpene på medisinrommet og rentlageret ved vaktrommet. På pumpen på rentlager henger det 1000 Nacl, 1 ampulle Oxytocin og infusjonssett.

 

3.    Apparatbeskrivelse

Infusjonspumpe med tilhørende infusjonssett.

 

4.    Bruksområde

Sørger for kontrollert administrering av intravenøs infusjon.

 

5.    Tilleggsutstyr

Eget infusjonssett som passer til pumpen.

Infusjonssett for blodtransfusjon.

 

6.    Bruksanvisning

Se egen brukermanual på pumpen.

Alaris PK Sprøytepumpe - brukermanual (Ikke tilgjengelig)

 

7.    Brukerfeil

Ingen kjente.

 

8.    Avvik

Ved feil på Medisinteknisk utstyr som medfører pasientskade, meldes dette som avvik se prosedyre MU - Varsling uønskede hendelser ved bruk av medisinsk utstyr (Ikke tilgjengelig)

 

La utstyret være urørt og lever det til Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk (MTI) for reparasjon.

 

9.    Rengjøring

Rengjøres med såpe og vann daglig og etter bruk.

Kjemisk desinfisering ved blodsøl/smitte. Se Prosedyre Kjemisk og teknisk desinfeksjon (Ikke tilgjengelig)

 

 

10.Service og vedlikehold

Ansvarlig for service og vedlikehold er Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk (MTI) Stina, tlf 518145.

 

11.Sertifisering

Krav til teoretiske ferdigheter: Personalet skal være kjent med bruksanvisning, retningslinjer for avvikshåndtering og gjeldende perm om Medisinteknisk utstyr.

Krav til praktiske ferdigheter: Personalet skal være i stand til å benytte utstyret etter gjeldende regler og forskrifter.

 

12.Retningslinjer for MTU ved KK

 

Utstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken