Romstandard, vedlikeholdsrutiner for medisinrom i behandlingsenheten v. 1.0, 14.07.2010

Kapittel:

kvalitetshåndbok Stavanger universitetssjukehus moba, mo                                                      

                           

 

 

 

Romstandard – Vedlikeholdsrutiner for medisinrom

i akutt enheten

Side:1

av 1                  

13.10.09

Utarbeidet av: Dorrit Solveig Rasmussen

 

                        

Dokumentansvarlig: HMS/kvalitetskoordinator

 

Godkjent av:

Leder MOBA

 

 

 

Rutiner:

Daglig vedlikehold/

kontroll:

Rydd, vask (med såpe og vann) og hold orden på benker.

 

 

Vask inne i viften (med såpe og vann) og skift trekkpapir.

 

 

 

Sjekk holdbarhet på event. anbrutte medikamenter på benk, returner til apotek, dersom utgått på dato.

 

 

Loggfør temp. På avdelingens kjøleskap.(eget skjema på kjøleskapsdør)

 

 

Sørg for orden i kjøleskap og tøm vannbeholder.

 

 

Kontroller narkotikabeholdningen hver morgen(dagvakt) sammen med en kollega.

 

 

Følg merking hyller/skuffer og påfyll væske og forbruksvarer.

 

 

Etterbestill event.medisin – skrives på med. bestillingsliste som ligger på benk. Apoteket sjekker liste de dager de etterfyller basislager – tirsdag og fredag, og sørger for at varen kommer til avd.

 

 

Etterfyll engangshansker.

 

 

 

 

Hver mandag:

Kontroller akutt-sekk, rød med. mapper(også den i triagen) og intuberinsbokser.(Rett innhold, holdbarhet og laryngoskop/funksjon av ventilasjonsbag)

 

 

 

 

Beredskapslager/antidot-lager:

 

 

 

Utleverer medikamenter fra beredskapslager/antidotlager til andre avdelinger etter gjeldende prosedyre.

Tar medikamenter fra beredskapslager/antidotlager til egen avdeling etter gjeldende prosedyre.

 

 

Ved behov:

Kanyleboks byttes.

Eske til glassavfall byttes.

Avfallsdunk tømmes.

Returmedisiner leveres apotek!

 

 

Hyller, skuffer og kjøleskap vaskes to ganger i året, mai og november. Se kvitteringsliste folder.