B3 - Retningslinjer for bestilling av Taxi v. 2.2, 30.03.2017

Taxi bestilling/rekvisisjoner

 

 

 

Hvite rekvisisjoner

Disse rekvisisjonene benyttes når en pasient trenger transport mellom institusjoner – for eksempel ut til et DPS. Disse kan også fylles ut frem i tid for å benyttes som retur fra for eksempel et DPS.

 

Disse rekvisisjonene finnes i hvit perm i hyllen inne hos sekretær.

 

Fyll inn:

-          Navn på pasient

-          Dato

-          Hvor pasienten reiser fra

-          Hvor pasienten reiser til

-          Avdeling (B3)

-          Kostnadssted (311035)

-          Dato m/ din signatur

-          Stemples med B3 sitt stempel

 

Bestilling av taxien gjøres gjennom Stavanger Taxi – her er det ingen egenandel (belastes avdelingen).