Generell prosedyre for EQS v. 1.1

1.      Hensikt: 

Hensikten med prosedyren og hva man ønsker å oppnå med den.

 

2.      Omfang:

Hva omfattes av prosedyren, og eventuelle behov for avgrensninger.

 

3.      Definisjoner:

Definisjoner på ord og uttrykk som brukes i teksten og som ikke kan forventes å være kjent for brukeren. Det bør ikke være behov for å gjenta definisjoner som kommer igjen i mesteparten av prosedyrene innen et fagområde.

 

4.      Ansvar:

Hvem har ansvar for gjennomføring av de ulike oppgavene prosedyren beskriver.

 

5.      Beskrivelse:

Eksempler på punker som bør være med under beskrivelse:

o         hva skal gjøres

o         hvordan skal det gjøres

o         med hvilken frekvens

o         hvordan skal det dokumenteres hva som er gjort

o         hvordan skal det rapporteres

 

6.      Avvik:

Hva skal gjøres dersom prosedyren fravikes, hvordan og hvor skal dette dokumenteres.

Hvem har myndighet til å gi dispensasjon fra prosedyren.

 

7.      Kilder/Referanser:

Henvisning til lovverk, standarder og interne krav som prosedyren er basert på.