HELFO - Fristbrudd

HELFO - Fristbrudd v. 1.0, 18.11.2010

1.      Hensikt: 

Hensikten med prosedyren er å følge opp fristbrudd i henhold til lovverket.

 

2.      Omfang:

Henvisninger med fristbrudd fra primærhelsetjenesten i regionen.  

 

3.      Definisjoner:

Fristbrudd:     Klarer ikke å tilby pasient behandling innen angitt behandlingsfrist.

                   Pasienten har da krav på time/behandling ved et annet sykehus i landet.

HELFO:          Helseøkonomiforvaltningen (NAV)

4.      Ansvar:

Henvisningskontoret eller evt. poliklinikkene ved SUS.

 

5.           Beskrivelse:

1.    HELFO ringer Henvisningskontoret for å få bekreftet fristbrudd på gjeldende pasient.

2.    Søk frem aktuell pasient (F11)

3.    Dato for evt. fristbrudd finner vi i henvisningsbildet (F7), 2. del av henvisning hvor det står: ”Frist for start helsehjelp”.

4.    Ved fristbrudd meldes dette videre til aktuell avdeling/poliklinikk.

5.    Avdeling/poliklinikk må gi Henvisningskontoret/HELFO tilbakemelding om de kan tilby pasienten time innen 14 dager. Tilbakemelding må gis innen 24 timer.

6.    Ved evt. tildeling av time skal avdeling/poliklinikk sende kopi av timeinnkalling til HELFO. Dersom time ikke kan gis innen 14 dager, sender Henvisningskontoret HELFO-skjema til aktuell avdeling/poliklinikk pr e-post. Avdeling/poliklinikk fyller ut skjema og skriver ut aktuell henvisning og oversender HELFO. Avdeling/poliklinikk avslutter henvisning (F7).

  

 

6.      Avvik:

Avvik meldes Synergi

 

7.      Kilder/Referanser:

Pasientrettighetsloven kap. 2