Administrasjonskonsulent HABU

Administrasjonskonsulent HABU v. 1.3, 09.11.2017

Organisatorisk plassering:

Kontorfagleder er nærmeste overordnede

 

Kvalifikasjoner:

-      Relevant kontorfaglig utdannelse

-      Gode IT-kunnskaper

-      Gode kunnskaper i norsk og medisinsk terminologi

 

Ansvarsområde med hovedvekt på kodekontroll:

-      Kontroll av registrerte diagnose- og prosedyrekoder

-      Oversikt over gjeldende diagnose- og prosedyrekoder for habiliteringsfeltet

-      Opplæring og veiledning av ansatte ved HABU i gjeldende diagnose- og prosedyrekoder for habiliteringsfeltet

-      Koordinere dager med eksterne/interne spesialister

-      Følge opp/arkivar elektronisk administrasjonsarkiv ePhorte

-      Resepsjonsarbeid / pasient dokumentasjon

-      Koordinering av mottatte henvisninger

-      Innkalling og ferdigstilling av polikliniske konsultasjoner

-      Oppfølging av ventelister

-      Forefallende kontorarbeid

-      Utarbeide og følge opp særfaglige/administrative prosedyrer i EQS

-      Administrasjonskonsulent plikter å utføre arbeidet i henhold til lovbestemmelser og forskrifter for eget fag, habiliteringsfeltet, spesialisthelsetjenesten samt interne rutiner for SUS og HABU Stavanger

 

 

Ansvarsområde med hovedvekt på inntak:

-      Koordinering av mottatte henvisninger

-      Forberede saker til Inntaksteam og journalføre vedtak (time i første brev)

-      Innkalle nye pasienter og kontrollpasienter fra venteliste

-      Oppfølging av ventelister og oversikt over pasientaktivitet de neste 9 måneder

-      Ved kapasitetsproblemer, ansvar for å gjøre prioriteringer i henhold til prioriteringsveileder i samarbeid med medisinskfaglig rådgiver, sjefspsykolog og/eller faggruppeleder.

-      Følge opp/arkivar elektronisk administrasjonsarkiv ePhorte

-      Resepsjonsarbeid / pasient dokumentasjon

-      Ansvar for postmottak

-      Forefallende kontorarbeid

-      Utarbeide og følge opp særfaglige/administrative prosedyrer i EQS

-      Administrasjonskonsulent plikter å utføre arbeidet i henhold til lovbestemmelser og forskrifter for eget fag, habiliteringsfeltet, spesialisthelsetjenesten samt interne rutiner for SUS og HABU Stavanger

 

 

Samarbeid:

Administrasjonskonsulent samarbeider med Medisinsk faglig rådgiver (MFR) og ansatte ved HABU Stavanger forøvrig.

 

 

Fagutvikling:

 

Administrasjonskonsulent plikter å holde seg ajour innen eget fagfelt og habiliteringsfeltet.