Fysioterapi - Helgevakt - retningslinjer for hvilke pasienter som skal settes opp til behandling v. 1.6

 

I vurderingen om en pasient skal ha fysioterapi i helgen, skal du legge til grunn hvilke konsekvenser det vil få for pasienten om han ikke får fysioterapi disse dagene. Ved tvil diskuteres med gruppeleder.

 

 

Følgende pasientkategorier kan være aktuelle for helgebehandling:

 

  • Pasienter med respirasjonssvikt og betydelig nedsatt hostekraft med påfølgende sekretproblematikk. Se sjekkliste

 

  • Pasienter som er operert med thoraxkirurgi eller større abdominale inngrep, 1. postoperative dag.

 

  • Pasienter som er operert i skulder, albue eller kne på fredag, skal ha tilsyn lørdag (evt. søndag) for informasjon, veiledning og trening.

 

  • Pasienter som er operert i underekstremiteten og skal touchbelaste og hvor det er planlagt utskrivelse i helgen.

 

  • Pasienter som har fått mobilisert ledd i narkose eller leddnære frakturer som trenger bevegelsestrening og hvor det er risiko for tilstivning.

 

  • Pasienter med pareser, paralyser, hodeskader, multitraumer og sykdomstilstander som er i en rehabiliteringsfase der fravær av fysioterapi vil føre til kontrakturer, økt spastisitet eller tilbakegang i en ellers marginal funksjon.

 

  • Nyfødte med plexusbrachialisparese og/eller claviculafraktur eller humerusfraktur.

 

 

 

 

Pasienten skal være henvist i DIPS.

Ved callinger eller nye henvisninger må en vurdere om pasienten kommer under disse retningslinjene og/eller om vår hjelp kan medføre raskere utskrivning av pasienten.