Fysioterapi - kveldsvakt - retningslinjer v. 1.5, 17.03.2022

Retningslinjer for den som arbeider på kvelden.

 

1.         Arbeidstid:     10.48 – 18.00 mandag – fredag

                                    10.48 – 18.00 lørdag, søndag og helligdager

            Det er 1 fysioterapeut på arbeid.

 

2.            Calling:         

Vakttelefonen (90591639) overtas av vakthavende seinest når dagteamet går fra jobb kl. 15.00. Den som har kveldsvakt må være tilgjengelig for rapport om pasientene mellom kl. 14.45 og 15.00.

 

3.            Oppgaver:

Fra kl.11.00 – 15.00 skal fysioterapeuten (kveldsvakten) jobbe med ”egne” pasienter.

20 min. pause skal avvikles før kl. 17.00

Etter kl. 15.00 skal pasienter som er satt på liste til kveldsbehandling behandles.

 

I vurderingen om en pas. skal ha fysioterapi på kveldstid, skal det legges til grunn hvilke konsekvenser det vil få om han ikke får fysioterapi. Ved tvil diskuteres med gruppeleder.

 

Følgende pasientkategorier kan være aktuelle:

Pasienter med

- atelektaser og lungefortetninger med oksygeneringsproblemer

- store sekretmengder som pasienten har vansker med å få opp på egen hånd / fare for sekretstagnasjon

 

Pasienter som er nylig tatt av, eller som er i ferd med å bli lagt på respirator.

 

Pasienter som har fått mobilisert ledd i narkose eller leddnære frakturer som trenger bevegelsestrening og hvor det er risiko for tilstivning

 

Pasienter som har behov for fysioterapi eller hjelp fra fysioterapiavdelingen der dette ikke kan vente til neste dag. Eks. plexusskader og claviculafrakturer.

 

 

 

 

Låserutiner:

Dørene ut til korridoren skal låses kl 15.15. Før den som har senvakt forlater avdelingen, skal dør til alle kontorer med PC nederst i salen låses, «glassburet» skal låses og også dør mellom treningssal og kontordel samt alle dører ut mot korridoren. Sjekk også at ingen vinduer er åpne. Gardiner skal trekkes for der det står PCer synlig gjennom vindu.