Fysioterapi - poliklinikk retningslinjer v. 2.0

Polikliniske konsultasjoner ved Terapiavdelingen, SUS, skal primært rettes mot undersøkelse og behandling som krever spesialkompetanse, tverrfaglig samarbeid og/eller bruk av spesielt utstyr.

 

Vår virksomhet skal primært rette seg mot behov primærhelsetjenesten ikke dekker.

 

Terapiavdelingens ledelse prioriterer hvilke pasientgrupper man i hovedsak skal satse på i poliklinisk sammenheng.

 

Forøvrig kan kriterier for poliklinisk oppfølging være:

- pasienten har helt spesielle behov

- tidligere utskriving er mulig ved poliklinisk oppfølging

- poliklinisk oppfølging som gir Terapiavdelingen mulighet for å evaluere/ forbedre behandlingen

- ledd i den enkelte behandlers fagutvikling

 

 

Fra januar 2016 får fysio- og ergoterapeuter ta egenandel for behandling/konsultasjon og har rett til å få refusjon for undersøkelse/behandling av tilstander i nervesystemet, sirkulasjonssystemet og for tilstander i muskler/skjelett

 

Poliklinisk virksomhet skal holdes innenfor rammen av den enkeltes stillingsstørrelse, evt. med forskyvning av arbeidstid etter avtale.

 

Egenandel betales med kort (eller eventuelt via faktura).

 

Den enkelte fysioterapeut har ansvar for sin polikliniske virksomhet med rapporteringsplikt til fagleder fysioterapi.

 

 

Det er utarbeidet egne retningslinjer for praktisk gjennomføring av poliklinisk virksomhet ved Terapiavdelingen. poliklinikk