Fysioterapi - Helgevakt - sykdom ved helgevakt v. 1.1, 23.11.2012

MÅLGRUPPE:

Fysioterapeuter som deltar i helgevaktordningen.

 

 

Fredag:

Ved fare for sykdom, eller annet fravær, som fører til at en ikke kan ta oppsatt vakt, skal ledelsen eller stedfortreder finne en frivillig eller pålegge en person å ta vakten.

 

Lørdag/søndag:

Dersom dagvakt er syk tar vedkommende kontakt med kveldsvakt og ber denne ta dagvakten.

Den som er på arbeid gis myndighet til å ringe personer på listen og be den som står for tur å komme på jobb. Listen henger på tavle ved dør til treningssalen. Det skal være svært viktige grunner for å nekte å ta en vakt.

Dagvakt gis også myndighet til å pålegge overtid.

Stenging av avdelingen skal kunne forekomme i samråd med fagleder fysioterapi eller avdelingssjef.