Fysioterapi - Helgevakt - sykdom ved helgevakt v. 1.2, 18.07.2022

MÅLGRUPPE:

Fysioterapeuter som deltar i helgevaktordningen.

 

 

Fredag:

Ved fare for sykdom, eller annet fravær, som fører til at en ikke kan ta oppsatt vakt, skal ledelsen eller stedfortreder finne en frivillig eller pålegge en person å ta vakten.

 

Lørdag/søndag:

Dersom dagvakt er syk tar vedkommende kontakt med kveldsvakt og ber denne ta dagvakten.

Den som er på arbeid gis myndighet til å ringe andre for å ta vakten. I travle perioder lages en «backup»-liste. En skal prøve å velge noen som ikke akkurat har hatt eller skal ha helgevakt. Info om dette finnes i Gatgo-appen eller på mingat. Det skal være svært viktige grunner for å nekte å ta en vakt.

 

Dagvakt gis også myndighet til å pålegge overtid.

 

Stenging av avdelingen skal kunne forekomme i samråd med fagleder fysioterapi eller seksjonsleder.