Fysioterapi - poliklinikk - retningslinjer for praktisk gjennomføring v. 1.2, 09.02.2018

1.    Henvisning fra lege utenfor SUS scannes inn av henvisningskontoret, registreres som primærhenvisning og vises som ekstern henvsinsing i vår "postkasse".

    

     Henvisning fra lege internt gjøres i F7-bildet i DIPS.

 

2.    Innkalling til poliklinisk behandling/konsultasjon skjer på standard brevark eller telefonisk.

Når pas. møter personlig med henvisning, kan han/hun få med timeavtale notert på standard timekort. Dersom ikke avtale kan gis, noteres pas. telefonnr. slik at vi kan ta kontakt pr. telefon.

     Ansvar: Behandlende fysioterapeut/kontorpersonale.

 

3.    Timeavtale føres opp på oppmøteliste på aktuell dato og på aktuell fysioterapeut.

     Ansvar: Behandlende fysioterapeut / kontorpersonale.

 

4.    Hver behandling registreres i DIPS. Husk å fylle inn aktuelle koder.

     Ansvar: Behandlende fysioterapeut.

 

5. Behandlende fysioterapeut har ansvar for å gjøre notater om undersøkelse og behandlingsforløp.

Det skal skrives journalnotat på alle pasienter. Hvis henvisningen kommer fra lege utenfor SUS, sendes kopi av rapport/epikrise til vedkommende.

     Ansvar: Behandlende fysioterapeut.