Oksygen til hjemmebruk, barn, bestillingsrutiner v. 1.2, 04.09.2013

 

1.    Hensikt

A. Retningslinjer for bestilling av oksygen til hjemmebruk.

B. Kvalitetssikre opplæring av foreldre og evt andre omsorgspersoner til barn med behov for oksygenterapi i hjemmet/skole/barnehage.

 

2.    Ansvarlig /Kontaktpersoner

Lege ordinerer oksygen til bruk i hjemmet og rekvirerer utstyret fra Seksjon for behandlingshjelpemidler, BHM, på SUS. «Oksygensykepleierne» kan bistå i vurdering av hvilket utstyr som er best egnet.

Oksygensykepleiere på 3E: Else Norunn Herredsvela eller Kjersti Bårdsen Oksygensykepleier på 3D: Anna Koltveit.

Disse sykepleierne har ansvar for å gi foreldre/barn den nødvendige opplæring i håndtering av utstyret. Se eget opplæringsmateriell. Oksygen, informasjonsmateriell foreldre og Oksygen - opplæring barn/foreldre

Kontaktperson på Seksjon for Behandlingshjelpemidler (heretter kalt BHM)er Nancy Kleven, interntelefon 3365.

                  

 

3.    Rutiner

Utstyret bør bestilles i god tid før planlagt utskrivelse. Utstyret bestilles via Seksjon for behandlingshjelpemidler, BHM, på SUS. Lege fyller ut rekvisisjon i DIPS slik at den blir værende i pasientens journal. Utfylt rekvisisjon må skrives ut og sendes i internposten til BHM ved Nancy Kleven.

Hvis det haster kan rekvisisjonen etter avtale sendes på faks nummer 3917. Originalen må uansett sendes i internposten.

 

Før utstyr kan bestilles, må det klargjøres hvor stort oksygenbehovet er.

 

Nødvendige informasjon før bestilling er:

         Trenger barnet sporadisk eller kontinuerlig oksygentilskudd?

         Hva er aktuell flow med 100 % oksygen? Oksygen/luftmikser er ikke aktuelt til hjemmebruk.

         Skal oksygen brukes hovedsakelig hjemme, eller skal barnet i stor grad være mobilt med oksygen?

         Hvordan skal oksygen bli gitt? (nesekateter, maske, via CPAP eller liknende)

 

Barn med oksygen hjemme må også ha pulsoksymeter. Vurder om overvåkingsutstyret skal brukes kontinuerlig eller sporadisk. Det finnes apparater både for nettstrøm og for batteri. Marker på rekvisisjonen hva slags apparat og probe som foretrekkes. Oppgi aktuelle alarmgrenser på rekvisisjonen, slik at disse kan innstilles før apparatet utleveres fra BHM.

 

Alt utstyret utleveres fra BHM når de har mottatt rekvisisjonen, og bringes hjem til pasienten eller til avdelingen på SUS etter avtale. Det er ofte praktisk at utstyret leveres til den avdelingen barnet tilhører med tanke på opplæring. Dette markeres på rekvisisjonsskjemaet.

 

4.    Avvik

Nasjonalt rekvisisjonsskjema finnes på SUS Intranet under fanen Tjenester-bestilling-behandlingshjelpemidler-forbruksmateriell, og kan brukes hvis det er problematisk å skrive det i DIPS.