Pasientinformasjon: Blæreskylling med BCG (svekkede tuberkelbasiller) v. 1.3