Pasientinformasjon: Blæreskylling med Mitomycin (cellegift) v. 1.2