Kontrollskjema- sprøytepumpe Micrel MP Daily v. 1.1

 

Kontrollskjema- sprøytepumpe Micrel MP Daily+

 

 

-På hver vakt skal sykepleier med ansvar for pasienten kontrollere:

Ø  At pumpen går

Ø  Rett innstilt mm i forhold til registrert på tilsetningslapp ved oppstart

Ø  At mengden medikament som er gått inn, er i samsvar med tidspunkt for oppstart av pumpen

 

 

-Hver gang det skiftes sprøyte i pumpen, skal to sykepleiere kontrollere:

Ø  Rett pasient

Ø  At sprøyten har tilsetningslapp hvor følgende fremkommer:

         medikamenter, styrke og mengde

         totalt væskevolum i den ferdig tillagede sprøyten

         væskevolum i mm

         signatur/dobbeltsignatur sykepleiere

         dato og tidspunkt for tillaging og oppstart

         navn og fødselsdato på pasient

Ø  Rett målt væskevolum (mm)

Ø  Rett innstilling og oppstart av pumpe

 

 

Dato

 

 

 

 

 

 

 

Dagvakt

 

 

 

 

 

 

 

Senvakt

 

 

 

 

 

 

 

Nattevakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato

 

 

 

 

 

 

 

Dagvakt

 

 

 

 

 

 

 

Senvakt

 

 

 

 

 

 

 

Nattevakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato

 

 

 

 

 

 

 

Dagvakt

 

 

 

 

 

 

 

Senvakt

 

 

 

 

 

 

 

Nattevakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Innstikkssted skal sjekkes daglig (dokumenter dine observasjoner)

 

-Kanylen byttes hver 7. dag dersom det ikke er tegn på infiltrat, inflammasjon eller lekkasje.

 

Signer her ved kanyleskift:

 

Dato

 

 

 

 

 

 

 

Signatur