Nutricia Flocare Infinity - Dokumentasjon på opplæring (v. 1.10)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medisinsk teknologi/Avdeling for behandlingshjelpemidler

Mer informasjon...

 

  Dokumentasjon på opplæring i medisinsk utstyr til hjemmebehandling.http://pulsen.sus.no/omhelsestavanger/Grafisk%20profil/logo%20Helse%20Stavanger.jpg

 

 

 Utstyrsnavn: Flocare Infinity

Kandidaten kan/har forstått.

Generelt

Opplæring i håndtering av aktuelt apparat.

 

 

Gjort seg kjent med apparatets norske brukermanual.

 

Apparat-spesifikk opplæring

Skru av og på.

 

Klargjøre infusjon:

      - Velge korrekt Flocare Infinity infusjonssett.

      - Plassere infusjonssettet i pumpen.

      - Fylle infusjonssettet.

 

Tilkobling mot pasient.

 

Nullstille pumpen, samt forstå begrepene: Infundert volum, målvolum, flow/strømningshastighet, tid, hastighet og "anti reverse flow".

 

Gi bolus.

 

Endring av infusjonshastighet og endring av modus.

 

Avslutte infusjon.

 

Alarmer.

 

Kjenne til enkle feilkoder.

 

Lading av batteri.

 

Renhold.

 

Rutiner ved behov for klinisk bistand.

 

Rutiner ved feil og uønskede hendelser.

 

Medisinsk bruk

Opplæring i medisinsk bruk av apparatet. (Eks. plassering, dosering,  hygiene m.m)

 

 

Det forutsettes at helsepersonell har gjort seg kjent med sykehusets rutiner knyttet til klinisk teknisk håndtering av apparatet, og gjort seg kjent med Prosedyre for medisinsk utstyr ved Avdeling for Behandlingshjelpemidler i EQS.

Kandidaten er selv ansvarlig for å melde behov dersom vedkommende trenger mer opplæring eller oppfrisking

 

 

Dato for opplæring:___________                    ---------------------------------------        ---------------------------------------

                                                                             Signatur ansatt/kandidat                Signatur opplæringsansvarlig

                                                                                (Mottatt opplæring)                          (Gitt opplæring)

  

 

 


Kapittelmeny