Applix Smart - Dokumentasjon på opplæring (v. 1.6)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medisinsk teknologi/Avdeling for behandlingshjelpemidler

Mer informasjon...

 

Applix Smart  - dokumentasjon på opplæring                     http://pulsen.sus.no/omhelsestavanger/Grafisk%20profil/logo%20Helse%20Stavanger.jpg

  

 

Utstyrsnavn: Applix Smart

 

Kandidaten kan/har forstått.

Generelt

Opplæring i håndtering av aktuelt apparat

 

 

Gjort seg kjent med apparatets norske brukermanual

 

Apparat-spesifikk opplæring

Skru av og på

 

Klargjøre infusjon:

       - Velge korrekt Applix infusjonssett.

       - Plassere infusjonssettet i pumpen.

       - Fylle infusjonssettet.

 

Tilkobling mot pasient.

 

Nullstille pumpen, samt forstå begrepene: Infundert volum, målvolum, flow/strømningshastighet, tid,hastighet og "Free flow protection".

 

Gi bolus.

 

Avslutte infusjon.

 

Endring av infusjonshastighet.

 

Alarmer.

 

Kjenne til enkle feilkoder.

 

Lading av batteri.

 

Renhold.

 

Rutiner ved behov for klinisk bistand.

 

Rutiner ved feil og uønskede hendelser.

 

Medisinsk bruk

Opplæring i medisinsk bruk av apparatet (eks. plassering,  dosering, hygiene m.m).

 

 

Det forutsettes at helsepersonell har gjort seg kjent med  sykehusets rutiner knyttet til klinisk teknisk håndtering av apparatet, og gjort seg kjent med prosedyre for medisinsk utstyr ved avdeling for Behandlingshjelpemidler i EQS

 

Kandidaten er selv ansvarlig for å melde behov dersom vedkommende trenger mer opplæring eller oppfrisking

 

Dato for opplæring:____________     ---------------------------------------                       ---------------------------------------

                                                               Signatur ansatt/kandidat                             Signatur oplæringsansvarlig

                                                                 (Mottatt opplæring)                                           (Gitt opplæring)

 

 


Kapittelmeny